Töre; bir toplumun yazılı olmayan, çağın gereklerine ve gerekliliklerine göre toplumla kendiliğinden güncellenen, gelişen yasalar topluluğudur. TÜRK Töresi ne arabın töresine benzer, ne başka ilkel toplulukların töresine benzer. TÜRK Töresi toplumun, insanlığın esenliği içindir, toplumun birliği, beraberliği için, iyi bir yaşam sürmesi içindir.

Töre sözcüğü Eski Türkçede türetilmek, yaratılmak ve düzenlenmek anlamlarına gelen törü- fiilinden gelir.

Türkçedeki en eski yazılı örneğine 735 yılında törü şeklinde (“kanun, örf, düzen” anlamında) rastlanır. Moğolcada özellikle “Cengiz Han kanunları” anlamında töre şeklinde kullanılan sözcük, Moğolcanın etkisiyle 13. yüzyılda ‘törü‘den ‘töre‘ye dönüşmüş olabilir.