TÖRE OCAKLARI

      Varlık Amacı: 

  1. Türklük bilincini diri tutmak
  2.  Türk inançlarını yaşatmak
  3. Ulusun yeniden Töre sahibi olmasına katkıda bulunmak, bu sayede güçlü ve zeki Türk toplumunu Arap, Fars, Avrupa kültürleri ve inançları etkisinden arındırıp yüce Türk Ruhunu beslemek ve egemen kılmak
  4.  Fikri hür, vicdanı hür nesiller yetişmesinde katkıda bulunmak
  5. Türk Töresine göre eğitim sistemi ve ağı oluşturup, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve bir çok eğitim alanlarında yetki sahibi öğretmenleri aramıza katıp eğitim öğretim çağındaki genç nesillere ücretsiz dersler vermek
  6. Türk bilimine yetki sahibi arkadaşlarla katkıda bulunmak
  7. Çevre faaliyetleri yürütmek, doğayı korumak ve canlandırmak, hayvan ve doğa sevgisini yükseltmek ve yaymak
  8. Türk’e ait olan mitolojik, kozmik ve benzeri değerleri yabancı tesirlerden arındırmak, bizlerden çalınan, çeşitli dinlere ve inançlara yamanan değerleri gerçeğini, özünü ve bize ait olduğunu ulusa anlatmak.
  9. Türk dünyası iletişimini, bağını, dilini güçlendirmek ve bağları fiilen güçlendirmek.

Varız, çünkü yüce Türk ruhunu yer üzerinde yeniden diriltip atalar ruhlarıyla, doğayla yeniden bağ kurup TÜRK’ü acuna yeniden egemen kılacağız!