Abartı, bir şeyi, bir olayı olduğundan büyük veya çok göstermektir. 

Türk’ün töresinde yeri yoktur, büyük suçtur. Bir şeyi, bir olayı abartan kişi toplumdan dışlanır ve düşkün ilan edilir.