TÜRK TÖRESİ

Türk Töresi Nedir? Var olduğumuzdan bu yana yaşadığımız, yaşattığımız, koruduğumuz, mutlu, esen, sağlıklı bir yaşam sürmemizi sağlamış ve sağlayan yazılı ve yazılı olmayan yasalar topluluğudur Türk Töresi. Türk kültürünün, örf ve adetlerin, gelenek ve göreneklerin en hassas yapı ve dokusunu Türk Töresi oluşturur. Töre, tüm ırkları ve dinleri özgürleştiren, bireysel, sosyal ilişkileri düzenleyen, kişisel disiplini [...]