türk töresi

TÖRE KURALLARI

Doğayı Sev Türkler doğa ile bütünleşik yaşarlardı, her bir birey, kendini doğanın balası olarak görür, doğayı da bütün insanlığın anası olarak bilir ve kabul ederlerdi. Doğaya kesinlikle zarar verilmezdi, suyu kirletmenin, doğaya zarar vermenin ölüme kadar varan ağır cezaları vardı. Türkler doğadaki dengeye önem verirlerdi. Yaşlı ağaçları süslerlerdi ki hem o yaşlı ağacın bilge olduğunu [...]

TÖRE KURALLARI

TÜRK TÖRESİ

Türk Töresi Nedir? Var olduğumuzdan bu yana yaşadığımız, yaşattığımız, koruduğumuz, mutlu, esen, sağlıklı bir yaşam sürmemizi sağlamış ve sağlayan yazılı ve yazılı olmayan yasalar topluluğudur Türk Töresi. Türk kültürünün, örf ve adetlerin, gelenek ve göreneklerin en hassas yapı ve dokusunu Türk Töresi oluşturur. Töre, tüm ırkları ve dinleri özgürleştiren, bireysel, sosyal ilişkileri düzenleyen, kişisel disiplini [...]

TÜRK TÖRESİ
Go to Top