TÖRE SÖZLÜĞÜ

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Bir Töre gönder
Şu anda bu dizinde ilgili sesle başlayan 11 Töreler var.
A

ABARTI
Abartı, bir şeyi, bir olayı olduğundan büyük veya çok göstermektir. Türk'ün töresinde yeri yoktur, büyük suçtur. Bir şeyi, bir olayı abartan kişi toplumdan dışlanır ve düşkün ilan edilir.

ABECE
Abece dilimizin ses dizelgeleri, kullandığımız seslerdir yani Alfabe. Abeceyi doğru kullanmak, konuşurken seslere özen göstermek güzel dilimiz Türkçeyi korumak adına önemlidir ve Töredendir.

Abla
Abla, anneden sonra evi, aileyi çekip çeviren kişidir. Kardeşler ablaya saygı göstermeli, öğütlerini önemsemeliler. Annenin olmadığı yerde anne görevini abla üstlenir. Abla, kardeşlerine karşı ana gibi şefkatli ve koruyucu olmalıdır.

ABUK
Abuk, saçma, saçmalamak anlamına gelen bir sözcüktür. Türk Töresinde saçmalamak, kendini bilmezlik görgü suçudur. Güzel karşılanmaz. Türk, ağır başlı olur, abuklamaz yani saçmalamaz, mantıklı olur.

ABUR CUBUR
Abur cubur sağlıksız beslenme, yararı gözetmeksizin yenilen yiyecekler anlamına gelir. Türk Töresinde abur cubur iyi değildir. Kişi kendi sağlığı ve soyunun sağlığı için sağlıklı beslenmeli, iyi beslenmelidir.

AÇ, AÇ OLAN, ACIKAN, ACIKMAK
Açlık durumu kişinin midesinin boş olması yada az dolu olmasından ötürü zayıflık, bitkinlik hissetme halidir. Eğer karnı aç olan yetim, kimsesiz ya da zor durumda olan birine denk geldiyseniz, durumunuz el veriyorsa o kişinin karnını doyurmak Töredendir. Size denk gelen zorda kalmış aç birine nasıl yaklaşmalısınız? Durumunuz el veriyorsa önce kişiyi sınarsınız, gerçekten mi aç yoksa rol mü yapıyor? Aç kişi eğer bir bala ise yada yetişkin ama bir deri bir kemik kalmış ise sınamanıza gerek yoktur, sonra kişinin karnını imkanınız dahilinde doyurursunuz. Kişiyi tanır, yapabilcekleri, elinden gelen işleri sorar öğrenirsiniz. Sonra çevrenizde olanak var ise o kişiye çalışabileceği iş ayarlarsınız, böyle kişi muhtaç olmaktan kurtulur. Bu Töredendir.

ACI
1. Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı Türk Töresinde konuğa aş, yemek hazırlarken yemekte biber kullanılacaksa mutlaka konuğa / ev sakinlerine acı yiyip yemedikleri sorulmalı. Konuk, ev sakinleri acı yemiyorlarsa ve evde pişen yemekte acı var ise bu konuğa, ev sakinlerine saygısızlık olur. 2. Herhangi bir dış etken dolayısıyla duyulan rahatsızlık, ızdırap Eğer bir kişinin, yakınınızın, yahut etrafınızdaki herhangi biri-lerinin acısı var ise kişi akla, mantığa uygun bir şekilde teselli edilmeli, acısı bir nebzede olsa azaltılmalı. Acılı kişinin üstüne varılmaz, acısı taze iken ( ölüm, kayıp acısı) düşmanlık güdülmez.

ACIMA, ACIMAK
Başka bir kimsenin veya canlının mutsuzluğuna karşı duyulan üzüntü, merhamet: Türk Töresinde zorda olana, çaresiz olana, muhtaç olana acınmaz, evet acınmaz. Bunun yerine bir an evvel toplulukla ya da birey olarak zorda, darda, muhtaç olan için bir şeyler yapılır. Derdine çare alınır, gadası, tasası alınır. Türkler, merhameti gezegen gibi engin ve sonsuzdur.

AÇMAK
Kapalı olan bir yeri ya da bir şeyi tersi duruma getirmek, örtülü, gizli olan bir şeyi görünür kılmak. Türk Töresinde: " Bir iş yeri " açılırken niyet, dilekle açılır, aynı şekilde bir evin kapısı yada her hangi bir kapı açılırken niyet ile ve dilek ile. Bir çukur açılıyorsa ne için olursa olsun gene niyet ve dilek ile.

AD
Bir kişiyi, cismi, hayvanı, eşyayı tanımlayan söz. Türk Töresinde " ad " bebeğe hemen verilmezdi. Bebek büyüdüğünde 10 yaşına geldiğinde bilge kişi tarafından bir ad verilirdi, adını hak etmesi için bir hüner, beceri ya da her hangi bir davranış sergilemeli. Bunun sonuncunda hangi ad layık ise onu hak ediyor. Bilge kişinin dışında ana baba da evladına hak ettiği adı koyar.

AGABEĞ, AGABEY, AĞABEY, ABİ
Abi sözcüğünün doğru yazılışları ağabey, agabeğ, agabey şekillerindedir. Agabey bir evin büyük oğludur. Diğer anlamda ise yaşça büyük olan işidir, bir başka anlamda ise saygın, yol gösteren kişidir. Türk Töresinde Ağabeye saygı gösterilir, öğütleri dikkate alınır. Ağabey de kendinden küçüğüne saygı ve sevgi beslemekle ve doğru yolu göstermekle yükümlüdür.


Bir Töre gönder