Türk Töresi Nedir?

Var olduğumuzdan bu yana yaşadığımız, yaşattığımız, koruduğumuz, mutlu, esen, sağlıklı bir yaşam sürmemizi sağlamış ve sağlayan yazılı ve yazılı olmayan yasalar topluluğudur Türk Töresi.

Türk kültürünün, örf ve adetlerin, gelenek ve göreneklerin en hassas yapı ve dokusunu Türk Töresi oluşturur.
Töre, tüm ırkları ve dinleri özgürleştiren, bireysel, sosyal ilişkileri düzenleyen, kişisel disiplini otoriteye bağlayan, milli barış, dayanışma ve beraberliği sağlayan bir kültür kurumudur. Toplumdaki her bireyin yerini, sırasını, işini, amacını ve amaçlarını Türk Töresi belirler. Türk devletlerinin ve ordularının büyüyüp, yayılması ve erkli oluşu hep Türk Töresinden ötürü olmuştur. Töre ne zaman terk edildiyse o  zaman zayıflamış, çökmüş ve dağılmış olurduk. Türk Töresince, vasıfsız, ayyaş, serseri, dilenci, tembel ve cahil kişiler toplum dışı edilir, onlar için arındırma yerleri yapılar, öyle kişiler arındırma merkezlerinde arındırılır ve yeniden topluma kazandırılırlardı, eğer ki arınmaz iseler  topluma geri kabul edilmezlerdi!

Türk Töresinde devlet ulus için vardır. Daha doğrusu devlet ulusun ta kendisidir. Devlet kaynakları ulus içerisinde pay edilirken din, ırk, dil, renk ayrımı yapılmazdı ama resmi kurumlarda ve ordu içerisinde ancak ve ancak Türk soyunda olanlar en yetki ve en üst makam sahipleri olurlardı.

Türk Töresince budun (millet) Kağanını seçebilir ve Kağanlarından memnun değillerse toy kurup Kağanlarını mahkemeye verebilirlerdi.